BestePraksis CRM

Skreddersydd for norske virksomheter
 

Inkludert support

Rask implementering

Kontinuerlig videreutvikling

ProsessPilotene har på bakgrunn av leveranser av en rekke CRM prosjekter de siste 5 år, utarbeidet en BestePraksis CRM. Pakken inneholder predefinerte løsninger for Dynamics 365 som er etterspurt i det norske markedet.

BestePraksis reduserer tid brukt på utvikling vesentlig i alle CRM prosjekter. Man unngår å kjøre utviklingsløp for funksjoner som stort sett er like for alle norske bedrifter. Pakken medfører at man kommer raskt i gang og kan fokusere på de spesifikke behov bedriften har.

BestePraksis CRM er en del av de aller fleste implementasjoner ProsessPilotene utfører, og leies etter Software-as-a-service prinsippet, basert på antall brukere.

ProsessPilotene videreutvikler kontinuerlig pakken og tilpasser denne fortløpende til nye versjoner av Dynamics 365.

Inkludert i BestePraksis CRM:

Løpenummer generering

Funksjon for å kunne tildele et entydig og unikt løpenummer for enhver entitet i Dynamics 365. Benyttes blant annet for tildeling av kundenummer.

Innstillinger for integrasjoner og tilstøtende løsninger

Løsningen inneholder to tilpassede entiteter for å holde på ulike innstillinger. Dette kan være innstillinger for PreMatch, url til tjenester som skal integreres med mer.

Funksjoner for dato manipulasjon

Dette biblioteket gir mulighet for manipulering av datoer i Dynamics 365 ved bruk av arbeidsflyt. Følgende funksjoner støttes: legge til og trekke fra dager på en dato, legge til og trekke fra arbeidsdager på en dato, formatere en dato, «parse» en dato.

Validering av organisasjonsnummer

Validering av korrekt format for norske organisasjonsnummer. Sørger for at alle organisasjonsnummer som registreres er gyldige. Dette gjør blant annet vask av data enklere og gir et vaskeresultat av høyere kvalitet.

Javascript bibliotek

  • Javascript bibliotek for å utføre vanlige tilpasningsoppgaver som:
  • Hente detaljer om en oppføring basert på dennes unike identifikasjon (GUID) Record.
  • Hente et eller flere felt for en oppføring basert på spørring på valgfrie egenskaper.
  • Starte en arbeidsflyt fra et javascript, som f.eks. bak en knapp eller ett nytt menyvalg.
  • Støtte for plukklister som er avhengige av hverandre.
  • Sjekke om en bruker har en bestemt sikkerhetsrolle. Benyttes for å kunne tilpasse skjermbilder avhengig av rollen til pålogget bruker.

Postnummerregister

Løsningen inneholder en entitet for å definere gyldige postnummer for flere land. Postnummer importeres normalt fra Posten. I kundeskjermbildet vil man ved angivelse av postnummer automatisk få fylt ut poststed. I tillegg inneholder løsningen en webdialog som benyttes dersom postnummer som bruker har lagt inn ikke er entydig. Da åpnes webdialogen hvor bruker kan velge korrekt postnummer.

Default deadline for oppgaver

Standard skjermbilder for oppgaver og telefonsamtaler endres slik at default tid for forfall ikke er 24:00, men settes til 09:00. Det gjør at oppgaver som synkroniseres til Outlook og videre til mobiltelefonen ikke gir alarm ved midnatt.

Integrasjon med PreMatch – for hurtig opprettelse av nye kunder med høy datakvalitet

PreMatch integrerer Dynamics 365`s kunde- og kontaktlister mot BisNode ved registrering av nye kontakter og firma. PreMatch er en søketjeneste (web service) som gjør at man fra Dynamics 365 kan søke i BisNode sitt nærings- og konsumentregister ved opprettelse av nye kunder. De store fordelene med dette er at registreringen går raskt og skjer med høy kvalitet. I tillegg vil alle oppføringer ha korrekte referanser slik at eventuell påfølgende vask gjennomføres enklere og med høyere kvalitet.

PreMatch er en abonnementstjeneste fra BisNode.

ProsessPilotenes BestePraksis CRM kundeskjermbilde

ProsessPilotene har opprettet nye skjermbilder for kunde og kontakt med innehold basert på våre beste erfaringer. Ferdige definerte felt for kategorisering basert på bransje og type. Predefinerte felt for mottak av informasjon ved adressevask som NACE-kode, selskapsform, etableringsdato og nøkkeltall som omsetning, resultat og antall ansatte per år. Adresse er utvidet med støtte for postnummer oppslag. Land er endret til plukkliste. Nye menyfunksjoner for oppslag i Proff, Brønnøysundregistrene og Google Maps. Validering av norske organisasjonsnummer ved opprettelse og endring. Eget felt for faktura epost-adresse, da denne ofte er avvikende fra vanlig firma epost-adresse.

Kontroll av adresse dubletter

Denne funksjonen sørger for at det ikke lagres duplikate adresser basert på type (besøk, post, faktura) i "more addresses". Dette for at det f.eks. ikke skal finnes to fakturaadresser. Dette er viktig når man eventuelt skal integrere med en ERP løsning.

Adressevedlikehold på firma og kontaktpersoner 

Denne funksjonen sørger for at en adresse kopieres fra firma til alle kontaktpersoner ved endringer av adressen på firma. Dette skjer utelukkende om det er angitt på kontakten at adressen skal arves. Adressen på kontakt vil også oppdateres om kontakten knyttes til en bedrift, eller dersom flagget for arv skrus på.

Enkel prosjektmodul

Inneholder en enkel prosjektmodul med aktivitetsregistrering og saksknytninger. Benyttes som en «paraply» for å samle bedrifter, personer og de aktiviteter som gjennomføres i kontekst av et prosjekt. Det er ingen prosjekt- eller ressursstyring.

Salgsmulighet og salgsprosess

Dialogen for salgsmulighet er forenklet og tilpasset norske forhold. Det er etablert en tilpasset salgsprosess. Feltet for prosent sannsynlighet for tilslag på en salgsmulighet er låst for redigering. Feltet settes fra fasen salgsmuligheten til enhver tid er i via en arbeidsflyt. Dette som et bedre alternativ til standard løsningen der selger selv kan angi en prosent sannsynlighet. Vektet verdi er innført som et begrep og beregnes basert på sannsynlighet og estimert verdi. Datoer for fremdrift i salgsprosessen logges, slik at det er mulig å rapportere på hastighet igjennom pipeline.

Salgsordre og tilbud

Dialogene for ordre og tilbud er forenklet ved at mange felt og logikk som ikke benyttes er skrudd av. Det legges til en egen relasjon til hvem (account) som skal faktureres. Dette istedenfor bruk av adressefelt direkte på ordre som er standard. Felter for kontaktperson for ordre og tilbud er lagt til, slik at man kan se både kunde og kontakt. I tillegg er det opprettet felt for angivelse av kundens referanse.

Dialogene for å legge til varelinjer er strømlinjeformet og forenklet. Slik at man enklere kan velge et produkt fra produktkatalogen, angi antall og rabatt, og se totalen før man legger produktet til som en varelinje.

RFC-løsningen inneholder en ny entitet med en predefinert prosess, samt koblingsroller som benyttes for å angi hvem som har hvilke oppgaver i forbindelse med en RFC.

 

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.