Om ProsessPilotene

Prosesspilotenes mål er å øke din verdiskapning og konkurransekraft gjennom god bruk av Dynamics 365.

Langsiktig partnerskap

I Prosesspilotene er vi opptatt av å inngå langsiktig samarbeid med våre kunder slik at organisasjon, prosesser og system kan utvikle seg sammen i en lønnsom og håndterbar takt.

I Prosesspilotene kaller vi det «CRM-reisen» og mener med dette den endring og utvikling organisasjonen gjennomgår i sitt kundearbeid over tid.  På systemsiden preges «CRM-reisen» typisk av kortere perioder med intensiv endring og lange perioder med stabil drift og ad hoc supportbehov. 

Prosesspilotene har utviklet tjenester og metodikk som er tilpasset denne virkeligheten og sikrer deg effektiv utvikling, forvaltning og støtte gjennom hele livsløpet til din CRM-løsning -  når du trenger det. 

Total leverandør av CRM-løsninger

Som dedikerte spesialister på Dynamics 365 (CRM) har vi mye kunnskap om beste praksis fra de fleste bransjer.  Vi deler vår kunnskap og ønsker å være en naturlig diskusjonspartner og rådgiver i planlegging av din «CRM-reise».

Vi tilbyr alle nødvendige tjenester som: multikanals kundereiser, prosessutvikling, CRM-strategi, CRM «beste praksis», implementering av system, systemintegrasjonsarbeid, «master-data» prosjekter, opplæring samt support og vedlikehold

Beste Praksis

Vi holder oss løpende orientert om alle relevante produkter som kan benyttes sammen med Dynamics 365 (CRM) og som sådan utvider den ferdige funksjonalitet man kan få «ut av boksen».  ProsessPilotene har valgt ut en rekke slike produkter som vi mener er best innen hvert sitt felt. Disse produktene og egne komponenter har vi bygd inn i et ferdig oppsett som vi mener alle kunder trenger. 

På denne måten sparer vi mye tid i oppstart av nye installasjoner og kanskje viktigst vi løser vanlige problemstillinger likt hos alle kunder.  Dette gjør det enklere for oss å tilby god support med mindre personavhengighet, tilby ny funksjonalitet og finne felles løsninger på problemstillinger som måtte oppstå ved nye hoved releaser av Dynamics 365 (CRM).  Vi kaller vårt standardoppsett for «Prosesspilotene Basis CRM og tilbyr dette sammen med supportavtale på våre kunders tilpassede implementasjon av Dynamics 365 (CRM).

Tett samarbeid med Microsoft

ProsessPilotene har status som Managed Partner med Microsoft. Dette er det høyeste mulige nivået for partnerskap med Microsoft og er kun forbeholdt de selskap som bidrar med unik kompetanse og erfaring.

Dette innebærer blant annet løpende samarbeidsaktiviteter og prioritert tilgang til ressurser og kunnskap i Microsoft.

Prosesspilotene ble kåret som «CRM online Partner of the Year» av Microsoft i 2015.

Leveranseevne og vekst

Kompetansen på Dynamics 365 (CRM) i det Norske markedet er spredt tynt ut over mange aktører hvor CRM er en av mange satsningsområder.  Prosesspilotene har som målsetning å bygge et stort fagmiljø konsentrert utelukkende om Dynamics 365 (CRM).  Mange av nøkkelpersonene i Prosesspilotene har erfaring fra utvikling av store CRM-fagmiljøer og mener dette byr på betydelige fordeler både med hensyn til utvikling av kunnskap, gjenbrukbare løsninger og ikke minst evne til å yte god service.

Selskapet ble etablert i 2011 av erfarne CRM-eksperter og etter en etableringsperiode med fokus på de første store implementasjonene av CRM og utvikling av selskapets metodikk og beste praksis, startet vi en vekstfase i 2015.

Ved utgangen av 2019 hadde Prosesspilotene 42 ansatte og 160 kunder spredt over ulike bransjer og størrelser. Planen er å fortsette veksten i de kommende år.

Prosesspilotene har god økonomi og AAA finansiell rating.

Vi investerer løpende i utvikling av kunnskap hos våre medarbeidere og vår beste praksis for å sikre at vår kvalitet og effektivitet er den beste i markedet også i framtiden.


Vår målsetning

1
Øke våre kunders verdiskapning

Skape verdier for våre kunder gjennom optimaliserte arbeidsprosesser

2
Skape bedre kundeforståelse

Bidra til at våre kunder får bedre innblikk, oversikt og forståelse av sine kunder

3
Tilrettelegge for bedre samarbeid

Skape enhetlige forretningsløsninger som drar fordel av samspillet mellom salg, markedsføring og kundeservice


Vår arbeidsmetodikk

Samarbeid gir de beste resultater

Vår erfaring tilsier at samarbeid i integrerte team gir bedre resultater

Iterativ utvikling gir effektiv verdigskapning

Smidig prosjektmetodikk tilrettelegger for kontinuerlig optimalisering og automatisering i takt med teknologisk utvikling og din virksomhets vekst


Vår kompetanse

Dynamics 365 (CRM) 100%
Optimaliserte salgsprosesser 100%
Effektivisert kundeservice 100%
Automatisert markedsføring 100%
Smidig samarbeid 100%

Våre nøkkeltall

Vi er et norskregistrert aksjeselskap, men organisasjonsnummer 897 658 372.

Vi står også oppført i MVA registrert. Våre regnskapstall er offentlig, og kan hentes fra Proff.no: (Det er mulig din nettleser gir feil. I så fall gå til: https://www.proff.no/selskap/prosesspilotene-as/asker/internettdesign-og-programmering/IEUFXMS0C2C/


Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.