ProsessPilotenes personvernerklæring

ProsessPilotenes personvernerklæring

Personvernopplysninger og brukerbetingelser

Denne personvernserklæringen forteller om hvordan ProsessPilotene samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Rettigheter

ProsessPilotene AS har alle rettigheter til dette nettstedet og innholdet som publiseres her. Innhold, utforming og data på nettstedet er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Rettigheter til alle produkt- og selskapsnavn, logoer og merkenavn på nettstedet eies av de respektive virksomheter. Innholdet skalikke endres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller for øvrig anvendes for offentlige eller kommersielle forhold uten tillatelse.

ANSVAR FOR INNHOLD PÅ NETTSTEDET

Vi tar ikke ansvar for unøyaktigheter og utelatelser i innholdet eller for at det til enhver tid er oppdatert. Vi kan når som helst helt eller delvis endre eller fjerne innholdet.
Enhver beslutning du måtte ta som følge av innholdet, er på eget ansvar. Organisasjonene kan ikke garantere at nettstedet ikke inneholder virus eller skadelige elementer forøvrig.

PROSESSPILOTENES BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

 1. Nettbasert behandling av personopplysninger
 • Nettstatistikk
 • Informasjonskapsler
 • Slik unngår du informasjonskapsler
 • Nyhetsbrev
 • Kontaktskjema
 1. Saksbehandling og arkiv
 2. E-post
 3. Opplysninger om ansatte
 4. Rettigheter
 5. Kontaktinformasjon

1. NETTBASERT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Daglig leder har det daglige ansvaret for ProsessPilotenes nettbaserte behandlinger av personopplysninger på ProsessPilotenes nettsider (prosesspilotene.no, blog.prosesspilotene.no, fasttrack.prosesspilotene.no, support.prosesspilotene.no), med mindre annet er oppgitt under.

Det er frivillig for dem som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte del- og tipstjenesten, kontaktskjema eller lignende. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på servere driftet av Microsoft.

Nettstatistikk

ProsessPilotene samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre nettsider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler først inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som prosesspilotene.no. ProsessPilotene bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Denne bestemmelsen kom med den reviderte ekomloven fra 2013 og ble kalt «cookie-paragrafen» (ekomloven § 2-7b).

Slik unngår du informasjonskapsler

Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at du mister funksjonalitet på prosesspilotene.no og andre nettsteder.
Du kan slette informasjonskapsler ved å følge instruksene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Her er noen eksempler:

 • Microsoft Internet explorer (http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7)
 • Firefox (https://support.mozilla.org/no/kb/aktiver-og-deaktiver-infokapsler)
 • Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no&hlrm=en)
 • Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=no_NO&locale=en_US)

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra ProsessPilotene når vi publiserer ny informasjon fra oss eller våre nettsider. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Kontaktskjema

Du kan skrive inn dine personopplysninger i vårt kontaktskjema hvis du ønsker at vi skal kontakte deg. Disse opplysningene lagres i vår database og deles ikke med andre. Opplysningene slettes når brukeren ikke ønsker videre kommunikasjon.

2. SAKSBEHANDLING OG ARKIV

Prosesspilotene behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre leveranser. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen relevant informasjon som fremgår av dialogen mellom ProsessPilotene og deg
Det registreres ulik typer personopplysninger i vårt arkiv- og saksbehandlingssystem. (Microsoft Dynamics-365)

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

3. E-POST OG TELEFONSAMTALER

ProsessPilotene benytter e-post og telefonsamtaler som en del av det daglige arbeidet for å gjennomføre våre leveranser. Hver enkelt av våre ansatte der e-posten eller telefonsamtaler mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Det sendes ikke sensitive personopplysninger med e-post. Mottatte e-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, og tas ut av e-postsystemet.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post

4. RETTIGHETER

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. ProsessPilotene har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av ProsessPilotenes systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

5. KONTAKTINFORMASJON

 • Epost: support@prosesspilotene.no
 • Telefon: +47 66901900
 • Postadresse: Postboks 86, 1371 Asker

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.