Amedia

Amedia Logo

Om selskapet

Amedia er navnet på det sammenslåtte selskapet etter at A-pressen kjøpte Edda Media fra britiske Mecom i 2012. Daglig når Amedias over 70 aviser, nettaviser og andre publikasjoner mer enn 2,5 millioner nordmenn.

I forbindelse med kjøpet av Edda Media, garanterte Amedias styre og eiere for fortsatt ideologisk og lokalt mangfold i konsernets medier. Selskapets formålsparagraf ble endret og en utgivererklæring ble vedtatt som viktige elementer i et nytt publisistisk rammeverk.

Utgivererklæringen forankrer selskapets medier som uavhengige samfunnsinstitusjoner. Erklæringen fastslår at den enkelte publikasjons grunnsyn og egenart skal respekteres og videreføres og forplikter konsernet til aktivt forsvar av den redaksjonelle uavhengigheten fra eier og andre maktgrupperinger.

Amedia representerer en bred og viktig avishistorie i vårt land. Med ulike politiske ståsteder har mange av dem helt siden 1800-tallet hatt mange viktige roller i den offentlige debatten og aktivt bidratt til å skape det samfunnet vi kjenner i dag.

Om samarbeidet

ProsessPilotenes daglig leder har vært ansatt i Edda Media i 6,5 år før han startet ProsessPilotene. Medgrunder av ProsessPilotene, Morten Skau, har vært leverandør til Edda Media i ca 4 år før ProsessPilotene ble etablert.

ProsessPilotene leverer i dag et bredt spekter av tjenester til amedia, som utvikling av Dynamics CRM, prosjektledelse og prosessforbedring samt generell rådgivning.

Dynamics CRM løsningen til amedia har i dag omlag 500 brukere. Den benyttes av selgere innen privat og næringsmarkedet, og er motor for Edda Medias kundesenter i Drammen.

Kontaktinformasjon

Kontakperson:            Terje Haug
Nettside:                      Amedia

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.