EcoOnline

Alt text:

EcoOnline er et IT-selskap som utvikler programvare med fokus på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som mulig.

I en felles database knyttes produsenter, selgere eller forhandlere av kjemikalier sammen med de som i yrkesmessig sammenheng håndterer kjemikaliene. Databasen inneholder lovpålagt informasjon om kjemikalier, deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak. Dermed settes virksomheter i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø.

Hvorfor velge EcoOnline?

Fordi farlige kjemikalier er en alvorlig trussel for helse og miljø stilles det stadig strengere krav. Blandt annet til hvordan kjemikalier skal håndteres og dokumenteres.

Visste du for eksempel at:

  • Én av fem yrkesaktive personer blir eksponert for helseskadelige kjemikalier daglig
  • Tre prosent av sykefraværet skyldes eksponering for kjemikalier
  • Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken

Heldigvis finnes det løsninger som legger til rette for et tryggere arbeidsmiljø, samtidig som de oppfyller alle krav i et komplekst regelverk.

ProsessPilotene og EcoOnline innledet samarbeid sommer 2017. 

ProsessPilotene bidrar med tjenester relartert til Dynamics 365, som integrasjoner, utvikling, konfigurasjon, rapportering og opplæring. Det er hovedfokus på markedsføring, salg og kundeservice prosesser. 

Antall CRM Brukere: 
110

Bjørn Isaksen

Det er god kvalitet i alle leveranser fra ProsessPilotene. De jobber hardt og kontinuerlig.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.