Kartverket

Kartverket Logo liggende

 

Om Kartverket  

Kartverket er en norsk statlige forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kartverket er den eldste tekniske etaten i Norge og har under ulike navn holdt på siden 1773. Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiendomsregisteret og tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag.   

Som nasjonal geodatakoordinator leier og samordner Kartverket arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen i Norge.  

Om samarbeidet  

Som nevnt tidligere har Kartverket ansvaret for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon i Norge. Fra en situasjon der henvendelser fra kunder og brukere i liten grad var koordinert internt, har Kartverket, i samarbeid med oss, gjennomført et prosjekt der Microsoft Dynamics CRM har blitt implementert i organisasjonen. Microsoft Dynamics CRM benyttes for å håndtere henvendelser som gjelder alle kartverkets fagområder og tjenester enten via kundesenteret de har i Ullensvang eller direkte til de fire divisjonene deres.   

   

Espen Blomdal, rådgiver ved Kartverket sitt kundesenter i Ullensvang utfyller:   

”Da kundesenteret vårt ble utvidet fra kun å dekke tinglysing til å dekke hele Kartverket, var prosjektnavnet «En dør inn». Dette fordi vi ønsket ett felles kontaktpunkt inn slik at kundene ikke skulle behøve å forhold seg til mange divisjoner. Med et utvidet kundesenter fremstår Kartverket som èn enhet og kan ved hjelp av CRM-systemet gi kundene raskere og bedre svar  enn tidligere”  

   

Resultatet av samarbeidet med Kartverket har gitt dem en redesign av flere arbeidsprosesser og måten de jobber med henvendelser fra kunder på. Ved hjelp av implementeringen av Microsoft Dynamics CRM, vil saker som tidligere kunne ligge i flere dager bli tatt hånd om umiddelbart eller delegert ut i organisasjonen.  

  

 

Antall CRM Brukere: 
300

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson:         Gjertrud Røyland 
Nettside:                   Kartverket

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.