CRM Policy | Hvordan lykkes med CRM?

 

CRM er ikke bare et verktøy, men en arbeidsmetode basert på ledelse, medarbeidere, prosesser og programvare.

En klar forutsetning for en vellykket CRM satsing, ligger i en forankring av CRM som arbeidsmetodikk hos ledelsen. ProsessPilotene kan bidra til solid forankring, strategiske målsetninger og retningslinjer for CRM. I bunnen for dette ligger utarbeidelse av en CRM policy som normalt består av følgende deler:

Bakgrunn for CRM policy

  1. CRM arbeid sett opp mot Kundens handlingsplaner
  2. Innhold og krav til CRM
  3. CRMs fem bud
  4. Målsetninger ved bruk av CRM
  5. Retningslinjer til CRM Policy (Med fokus på tilgang)
  6. Definisjon av KPI relevant for CRM bruk

EN CRM POLICY UTVIKLES SOM REGEL ETTER FØLGENDE PROSESS:

ProsessPilotene skaper et utkast til policy basert på kundens strategiske dokumenter som visjon, forretningsplan, strategidokumenter og lignende. Kundens personell går gjennom policy med ProsessPilotene i et arbeidsmøte. Policy overleveres til kundens styrende organer for godkjenning. Det utarbeides konkrete retningslinjer til policy etter behov, enten av kunden selv eller ProsessPilotenes forvaltningsavdeling.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.