Konfigurasjon og Utvikling

Konfigurasjon og Utvikling
Konfigurasjon og Utvikling
 

Konfigurasjon og utvikling av Dynamics 365 utgjør hovedtyngden av den totale arbeidsinnsatsen som ProsessPilotene utfører. Kompetanseutvikling er et av våre kjerneområder, og alle ansatte i ProsessPilotene er sertifiserte på de produkter vi benytter i våre leveranser.

Fordi vårt mål er å skape verdi og konkurransekraft for våre kunder, er høy innsikt på tilgjengelige produkter og tjenester viktig. Du kan være trygg på at ved å velge ProsessPilotene som din leverandør får du ikke bare kompetanse, men også en kultur der vi kontinuerlig forsøker å utvide og skape nye løsninger basert på hele produktpakken til Microsoft.

KONFIGURASJON

Med konfigurasjon menes tilpasning av IT verktøyet uten at det krever programmering. En typisk konfigurasjonsoppgave består eksempelvis av å skape nye maler for tilbudsbrev, oppsett av kampanjer og tilpasning av arbeidsprosesser i Dynamics 365. Vi søker å bruke mest mulig konfigurasjon slik at fremtidige oppdateringer av Dynamics 365 skal være kostnadsbesparende for deg.

UTVIKLING

Med utvikling menes programmering av skreddersydde IT løsninger, og det kan eksempelvis være at Dynamics 365 skal integreres med andre fagsystemer. Andre eksempler kan være utvikling av web portaler eller mobile applikasjoner.

Hensikten er at ditt CRM system er tilpasset de faktiske arbeidsprosesser du har, og at systemet forenkles til å inneholde kun det du trenger.

INDIVIDUELT TILPASSET FOR Å NÅ DINE MÅL

Vi påtar oss små og store oppdrag for konfigurasjon og utvikling av alle våre kjerneprodukter, som eksempelvis Dynamics 365, ClickDimensions, Xpertdoc Smart Flows, Signicat Sign for Dynamics eller Live Assist.

Ved å tilpasse og utvikle tjenester direkte mot din virksomhet kan du gjennom din digitale transformasjon nå dine mål, om det er konkurransedifferensiering, salgseffektivitet eller økt kundetilfredshet. Vi muliggjør dine ambisjoner.

Din nåværende situasjon og din visjon for framtiden vil påvirke det totale omfanget og arbeidsmengden i prosjektet. I større prosjekt har vi mulighet til å tilpasse din transformasjon over flere prosjektfaser og dermed kunne sørge for en rolig og stødig endringsprosess som ivaretar både dine menneskelige- og økonomiske ressurser.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.