Prosessen frem til kundedrevet digital transformasjon

 

DIGITAL TRANSFORMASJON - PROSESSEN

OVERGANGEN TIL DIGITALISERING BEGYNNER HER

For å få fart på den digitale overgangen trenger du en ny type forretningssystemer. En som bryter ned skillene mellom CRM og ERP, som er data- og intelligensdrevet, og som hjelper deg med å skape nye forretningsmuligheter. ProsessPilotene er en av de som kjenner denne plattformen best i Norge, - og med vår forretningskompetanse og fokus på din lønnsomhet – ønsker vi å være en langsiktig partner for våre kunder og bistå dem med å ta ut sitt forretningsmessige potensiale.

Transformasjon betyr nødvendigvis en endring, og i en tid hvor fremtiden synes mer usikker kan det være feil å legge langtidsplaner for hvordan ting vil se ut om 5 år. Ved å satse på Microsoft Dynamics, har du verdens største softwareselskap i ryggen. Det sikrer utvikling og fleksibilitet for fremtiden.

Vi definerer tre hovedfaser for arbeidet

Prosess for digitalisering

Prosess for digitalisering

  1. Analyse av nåsituasjonen
  2. Utvikling – forprosjekt og prosjektinitiering
  3. Levering og implementering av prosjektet (vurdering av hvilke moduler og funksjonalitet som vil gi best utnytting av det forretningsmessige potensialet) ANALYSEFASEN

Det er viktig at alle kjenner nåsituasjonen i selskapet så godt som mulig. Vi har en rekke leveranser som gjør at kjennskapen blir så god som mulig:

Plan for vekst

Hva er selskapets plan for vekst neste 4-5 år? Innenfor hvilke rammer er det planlagt at veksten skal komme, og hva er eventuelt utenfor disse rammene?

Hvilke forretningsmodeller er aktuelle for oss å forfølge? Er det tradisjonelle verdikjedemodeller? Ønsker vi å tilby såkalte Verdiverksted, hvor vi leverer tjenester basert på en diagnose av våre kunders situasjon, eller ønsker vi å bygge plattformer i form av verdinettverk?

Hva er eventuelt vekstgapet? Gapet defineres som avstanden mellom de prosjektene vi har i vår pipeline, og det som er ambisjonen.

Værmeldingen

Værmeldingen analyserer de omgivelsene som ditt selskap befinner seg i. Hvordan er utviklingen i kundelojaliteten? Er den økende? Den samme – eller opplever vi press i lojaliteten i den siste tiden? Hva med konkurransen? Har vi de samme konkurrentene som vi har hatt i flere år? Eller opplever du at det er nye konkurrenter på vei inn? Kanskje fra helt andre bransjer? Er det lovendringer på gang i bransjen som vil påvirke organisasjonen? Finnes det konkurrenter som er gode på parallell transformasjon, det vil si både endre sin kjerneforretning og samtidig investere i nye disruptive vekstinitiativ?

UTVIKLING

I utviklingsfasen vil vi, basert på analysen som foreligger, definere de konkrete prosjektene som skal gjennomføres i din organisasjon. Denne fasen kan kjøres i ett prosjekt, men kan også deles opp i to hvor man først får definert opp et forprosjekt, hvor vi leverer et overordnet businesscase, setter opp prosjektforslag osv. Deretter gjennomføres det vi kaller prosjekt-initieringen: Her vil det etableres dokumentasjon på de konkrete leveransene som skal utføres, med klare akseptansekriterier, samt forslag til prosjektorganisasjon. Vår fokus er at din organisasjon skal kunne ta ut det forretningsmessige potensialet som ligger for digital transformasjon i DIN organisasjon.

Digital transformasjon er en reise, og du vil nok oppleve at det gjennomføres mange mindre prosjekter, snarere enn ett stort.

IMPLEMENTERING OG LEVERING AV PROSJEKTET

Når omfanget, leveransene, prosjektorganisasjonen er tydelig, leveres prosjektet med noen av bransjens beste ressurser. Det kan være digital transformasjon innen salg, kundeservice, kundeinnsikt, eller nye produkter eller forretningsmodeller.

Vi jobber tett på din virksomhet og sørger for at vårt bidrag tilpasses din organisasjon på best mulig måte.

JOBB FREMTIDSRETTET MED DYNAMICS 365

START MED DET DU TRENGER! Dynamics 365 lar deg velge mellom modulære apper som er utviklet for bestemte prosesser, roller og bransjer. Slik kan du løse et forretningsproblem og enkelt overføre hele forretningsdriften din til skyen.

OPTIMALISER PRODUKTIVITET

I Norge i dag er det ca 2,5 millioner brukere på Office365 plattformen. Oppnå økt produktivitet ved å koble dataene fra forretningsprosessene dine med Office 365 og LinkedIn-data, og hent dem frem i velkjente verktøy som Outlook, Excel og Power BI. De ansatte kan beholde arbeidsflater som de kjenner godt fra før - samtidig som selskapet utnytter de mulighetene som ligger i verktøyene.

TILFØR INTELLIGENS

Få innsikt basert på kunstig intelligens og Microsoft Cloud som gir de ansatte informasjon om mulige utfall og forbedrer forretningsresultatene.

TILPASS DEG ENDRINGER

Med Dynamics 365 er det enkelt å tilpasse, utvide, koble til og bygge apper uten større behov for programmering. Slik blir det enklere å oppfylle akkurat dine forretningsbehov.

Lyst til å vite mer? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.