Norsk opplæring og kurs i Microsoft Dynamics 365 CRM

Norsk opplæring og kurs i Microsoft Dynamics 365 CRM
Opplæring
 

CRM prosjekter er først og fremst organisasjonsprosjekter, men for å oppnå full verdi av dine investeringer er intern kompetanse et suksesskriterium.

Vi lager og tilpasser opplæring som dekker ditt behov, slik at du kan være sikker på at alle har de beste forutsetningene for å lykkes.

Dersom ansatte ikke bruker systemet slik det er tenkt, vil heller ikke gevinsten av investeringen være maksimal. I ProsessPilotene har vi lang erfaring med opplæring av kunder. For å oppnå et godt resultat har vi fokusert på en tverrfaglig teamsammensetning i utvikling av kundetilpasset opplæring.

Våre pedagoger har spisskompetanse på opplæring av IT systemer og de samarbeider med rådgivere og funksjonelle konsulenter på utarbeidelse av innhold og metode for å sikre best mulig måloppnåelse i hver enkelt prosjektfase.

METODIKK

Fordi hver organisasjon er unik med sin sammensetning av mennesker, kultur og visjon må opplæringen tilpasses i form og innhold.

Vi higer etter å skape løsninger som gir verdi for både enkeltpersonen og organisasjonen som helhet til langtidsbruk. For å få til dette ser vi behovet for å kunne tilby ulike opplæringsmetoder til ulike situasjoner.

Om metoden som velges er klasseromsundervisning, workshop, 1-1 undervisning, "On-Line" sesjoner eller e-læring avgjøres ut fra hva som er mest hensiktsmessig sett ut fra en kost&nytte verdi.

Opplæringen tar så langt som mulig utgangspunkt i arbeidsprosessene til de ansatte. Dette perspektivet har til hensikt å kartlegge og tilpasse en enklere og mer strømlinjeformet hverdag.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.