Prosjektledelse

Prosjektledelse
Prosjektledelse
 

ProsessPilotene har prosjektledere med lang erfaring fra de fleste type prosjekter. Vi bistår gjerne våre kunder med planlegging, gjennomføring og avslutning av små og store prosjekter.

METODE

Våre prosjektledere har skolering fra PMI, Prince2, Agile og Microsoft SureStep.

Helt overordnet benytter vi vanligvis Microsoft Surestep som rammeverk, ettersom dette er ønsket fra Microsofts side på måten vi driver vår virksomhet.

I de aller fleste prosjektene bruker vi smidig prosjektmetodikk, der vi skaper leveranser iterativt pr periode på en måned.

Vi bruker moderne verktøy til å støtte opp under prosjektgjennomførsel som skaper god samhandling i prosjektet:

  1. Github.com brukes til oppgaveledelse, testledelse, kravspesifikasjoner og release management
  2. Skype for business brukes til møter
  3. TeamViewer brukes for support
  4. Og avhengig av kunden, så brukes Slack, Yammer eller Gitter.im til dialog.
  5. Møtereferat føres i OneNote delt med kunden.

Alle prosjekter starter med et prosjektgrunnlag for prosjektet. Innholdet av denne planen er varierende med prosjektets størrelse. Uansett størrelse inneholder prosjektgrunnlaget en overordnet leveranse/tidsplan for prosjektet samt grove estimater på arbeidet som skal utføres av deg som kunde og ProsessPilotene.

For store prosjekter er det normalt og utvide prosjektgrunnlaget med en ressursplan, prosjektbudsjett og mal for prosjektøkonomirapportering.

Prosjektgrunnlaget utarbeides normalt av ProsessPilotenes rådgivere eller prosjektledere i dialog med deg som kunde. Dette prosjektgrunnlaget inngår så i bestillingen din til oss.

EKSEMPEL PÅ GJENNOMFØRING AV ET PROSJEKT

Følgende er et typisk prosjektforløp. Uansett prosjektforløp, satser vi på bruk av integrerte prosjektgrupper der våre ansatte jobber tett sammen med dine ansatte.

Store prosjekter

Med store prosjekter menes prosjekter på mer enn 500 arbeidstimer levert av ProsessPilotene. I slike prosjekter har vi vanligvis en dedikert prosjektleder som selv ikke er utøvende prosjektressurs. Vi stiller krav til at det berammes en styringsgruppe og prosjektgruppe. Etter inngått avtale vil prosjektleder mobilisere prosjektet. Dette betyr etablering av administrative rutiner, etablering av møteplan og booking av møter. Så følges vanlig prosjektmetodikk, normalt Agile eller PMIs PMBOK prosjektmetode. Det er vanlig at prosjektleder også har Account Manager rollen for kunden i tiden etter levert prosjekt. Videre er det normalt at det benyttes mellom 10-20% av prosjektets rammer til prosjektledelse.

Middels store prosjekter

Med middels store prosjekter menes prosjekter som krever mellom 120 og 500 arbeidstimer fra ProsessPilotene. I slike prosjekter har vi vanligvis en prosjektleder som ofte er utøvendig prosjektressurs. Vi ønsker at det berammes av en styringsgruppe, men stiller krav til at det finnes en prosjektgruppe. Etter inngått avtale vil prosjektleder mobiliserer prosjektet. Dette betyr etablering av administrative rutiner, etablering av møteplan og booking av møter. Så følges vanlig prosjektmetodikk, normalt Agile prosjektmetode. Det er vanlig at prosjektleder også har Account Manager rollen for kunden i tiden etter levert prosjekt. Videre er det normalt at det benyttes mellom om lag 10% av prosjektets rammer til prosjektledelse.

Små prosjekter

Med små prosjekter, menes prosjekter som har mindre enn 120 arbeidstimer levert fra ProsessPilotene. De små prosjektene har normalt ikke egen prosjektledelse, men oppgaveledelse. Slike prosjekter krever færre ressurser og er normalt styrt etter Agile som prosjektmetodikk. Den ressursen som inngår i leveransen fra ProsessPilotenes side, er også operativt ansvarlig for leveransene. Vår Account Manager er prosjekteier, og overordnet ansvarlig for leveransen. I slike prosjekter benyttes svært liten tid til prosjektledelse.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.