CRM Rådgivning

CRM Rådgivning
Rådgivning
 

Vår målsetning er å hjelpe deg skape verdier ved å fremme konsistent og rask gjennomføring av dine arbeidsprosesser.

Vår visjon om verdiskaping gjennom samarbeid og gjensidig tillitt er synlig i alle våre prosjekter. Fra deg vil vi forvente engasjement, nysgjerrighet og tillit til vår kompetanse. Til gjengjeld får du en forpliktelse fra oss om at vi gjennom åpenhet og ærlighet vil bruke alle tilgjengelige interne ressurser på å skape en best mulig løsning for nettopp din virksomhet.

Hvis bedriften din har utfordringer relatert til markedsføring, salg, kundeservice og saksbehandling kan vi bistå med rådgivning innen strategi, salgsledelse, prosessutvikling og endringsledelse.

OM RÅDGIVEREN

Din rådgiver vil være personlig for deg og du kan være trygg på at rådgiveren din har riktig kompetanse for nettopp din virksomhet og bransje. Hos oss er det ikke tilfeldig hvem som tar de ulike oppdragene, og vi kan derfor også bidra med bransjespesifikk kompetanse i tillegg til høy fagkompetanse.

Våre rådgivere er også prosjekteiere noe som gir deg trygghet i at vedkommende vil være tilstede og tilgjengelig gjennom hele prosessen.

Rådgivning kan gå over et helt prosjekt, eller det kan være i forbindelse med kartlegging av utviklingsmuligheter for din virksomhet på veien mot en digital transformasjon.

Prosjektrådgivning over tre faser:

OPPSTARTSFASEN

I denne fasen blir rådgiveren og virksomheten kjent med hverandre og virksomhetens mål med prosessen konkretiseres. Resultatene av en slik rådgivning er vanligvis;

 • CRM Policy
 • Behovsanalyse
 • Kort og langsiktig plan/prioritering for innførsel av CRM
 • Detaljert leveranseliste og prosjektplan for CRM prosjekter
 • Ansvarsmatriser
 • Opplæringsstrategi
 • Integrasjonsstrategi
 • Fit/Gap-analyser
 • ROS analyser

GJENNOMFØRINGSFASEN

I denne fasen av prosjektet vil rådgiverne bistå leveranseteamet med oppgaver knyttet til endringsledelse, kommunikasjon med sentrale personer i prosjektet og tips til hva som burde være i sentrum og når.

Resultatet av en slik rådgivning er vanligvis:

 • Opplæringsplaner og kursbeskrivelser
 • Arkitekturplaner og løsningsdesign av CRM systemet
 • Informasjonssikkerhet knyttet til forvaltning av kundeopplysninger

ETTER LEVERING

Etter leveranse av prosjektet starter det langsiktige samarbeidet, som innebærer at vi opprettholder vår funksjon som rådgiver for din virksomhet. Dette er et viktig element for å oppnå høyest mulig verdi av prosjektet også i et langsiktig perspektiv. Et slikt samarbeid innebærer at det avtales faste møter der videre planer og prioriteringer justeres fortløpende og hensikten er å gi deg kunnskap om hvordan din CRM investering kan optimaliseres for å gi bedre resultater og tjenester i din bedrift.

Resultater av en slik rådgivning er vanligvis:

 • Oppdaterte retningslinjer til CRM policy
 • Justert CRM roadmap
 • Tips og Triks knyttet til CRM bruk

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Vi svarer dere normalt innen en virkedag.